Για την καταπολέμηση της φυτόφθορας σε κτήματα ακτινιδιών (απο τον μύκητα Phytophthora cactorum) πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες στα κτήματα κυρίως λόγω των έντονων και συνεχόμενων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.
 
1. Εάν το κτήμα μας "μαζεύει" νερό, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε διεργασίες που θα αποσκοπούν στην καλή στράγγιση του.
2. Να γίνει ξελάκιασμα των δέντρων. Προτιμάται το ξελάκιασμα να γίνει με πίεση με νερό ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ριζών. (βοηθά και στην ηλιοαπολύμανση)
3. Εφαρμογή τύρφης γύρω από τα δέντρα, όχι σε επαφή με το λαιμό του δέντρου, ώστε να έχουμε καλή ανάπτυξη επιφανειακών ριζών.
4. Ριζοπότισμα με Διττανθρακική αμμωνία .
5. Ψεκασμός με φωσφονικά άλατα 
6. Αφαίρεση τα λάιμαργα ώστε να έχουμε καλό φωτισμό και αερισμό στα δέντρα.
7. Προσοχή στα ποτίσματα σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ώστε να μην δημιουργούμε ασφυκτικό περιβάλλον στις ρίζες.