Η συγκομιδή των ακτινιδίων φτάνει στο τέλος της. Μια καλή χρονιά για το ακτινίδιο τόσο από θέμα τιμής όσο και ποιότητας - ποσότητας. Η νέα καλλιεργητική χρονιά ξεκινά αμέσως μετά την συγκομιδή. Πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα γεωπόνου, πρέπει να γίνουν ορισμένες εργασίες στο αγρόκτημα. 

1. Επιφανειακή λίπανση με Ν-Ρ 

2. Διαφυλλική λίπανση Ζn 

3. Ξελάκιασμα των δέντρων όταν κριθεί απαραίτητο

4. Ψεκασμός με μυκητοκτόνο για απολύμανση

5. Απολύμανση των ριζών. 

Επίσης είναι η κατάλληλη εποχή για να γίνει ανάλυση εδάφους ώστε να προγραμματιστεί με βάση την ανάλυση αυτή, η λίπανση της επόμενης χρονιάς, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να ξεκινήσει από τον μήνα Δεκέμβριο.