Στόχος της ιστοσελίδας

Κύριος στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η ενημέρωση των αναγνωστών για διάφορα θέματα σχετικά με το ακτινίδιο.

Περιεχόμενο

Άρθρα που αφορούν τη καλλιέργεια, την φυτοπροστασία, την θρέψη, την συντήρηση αλλα και την εμπορία.

Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφίες που θα ενημερώνονται διαρκώς.

Βίντεο